forsiden

 

Ludv. G Braathens fond for fremme av norsk luftfart

Legat-id:4532

Formål:
å fremme forskning og utdanning med tilknytning til eller betydning for norsk luftfart.

Hovedtekst:
Så langt det er mulig skal fondets midler innenfor formålet benyttes på følgende områder i prioritert rekkefølge:
1. Tilskudd til videreutdanning og forskning på doktorgradsnivå eller høyere ved norske utdanningsinstitusjoner.
2. Utdanning og videreutdanning på lavere nivå innenfor fondets formål.
3. Utgivelse av publikasjoner innenfor fondets formål.
4. Utdeling av priser, og som belønning for prisoppgaver eller prisarbeider, eller opprettelse av høyere lærerstilling som skal bære fondets navn.

Betingelser for å søke:
Fondsmidler kan tildeles følgende personer:
a) Tidligere ansatte i Ludv. G. Braathens Rederi AS (fusjonert med Braathens South-American & Far East Airtransport AS) – fra mai 1998 Braathens ASA.
b) Ektefelle til tidligere ansatt i ett av de to selskaper
c) Barn av tidligere ansatt i ett av de to selskaper
d) Etterkommere av Ludv. G. Braathen i direkte nedstammende linje
e) Enhver annen person bosatt i Norge

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Styreleder Trygve Gjertsen
Postadresse:C/O Braganza
Frøyas gate 15
0273 Oslo
Mobil:414 01 011
E-post:Trygve.gjertsen@gmail.com

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Ludv. G Braathens fond

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Transport/Maritim >Luftfart

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke