forsiden

 

Olaf Billes legat for blomsterhagens utvikling

Legat-id:4530

Formål:
å øke interessen for hageblomster, spesielle undersøkelser på hagebrukets område og norsk fruktdyrking.

Hovedtekst:
Hovedkriterier:
• Prosjektets formidlingseffekt og tilgjengelighet
• Privatpersoner i ideelle prosjekter rettet mot allmennheten prioriteres
• Bare unntaksvis bør offentlige institusjoner tildeles midler

Annet:
Styret beslutter hvert år om det skal tildeles midler fra legatet. Eventuell utlysning av midler annonseres i Norsk Hagetidend og på Hageselskapets nettsider i månedsskiftet april/mai.

Søknadsfrist:31.08.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Det norske hageselskap
Postadresse:Postboks 53 Manglerud
0612 Oslo
Mobil:94 00 93 01
E-post:post@hageselskapet.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Det norske hageselskap

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Landbruk/fiske/skogbruk >Gartneri/hagebruk
Forskningsstipend >Primærnæringer >Landbruk
Ytterligere støtteordninger >Norge >Miljø- & naturvernarbeid

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke