forsiden

 

KOMP

Legat-id:4479

Formål:
å yte støtte til kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak.

Beskrivelse:
KOMP er en ny støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk mm.

Hovedtekst:
KOMP kan støtte kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. Det skal primært gis støtte til innhenting av eksterne instruktører (honorar, reise, opphold), evt også særskilte kostnader til leie av seminarlokaler.

KOMP er en støtteordning for innholdsutvikling, dvs musikken skal stå i sentrum. Det betyr bl a at det ikke skal legges avgjørende vekt på argumenter og begrunnelser av sosialpedagogisk karakter.

Opplæringsprosjekter i regi av alle mer eller mindre organiserte sjangerrelaterte miljøer og aktører kan støttes.

Annet:
Søknader fra sjangere med dårlig representasjon i ordningen (verdensmusikk, hip hop/elektronisk, samisk musikk mm) skal vies særlig oppmerksomhet og fleksibilitet.

Betingelser for å søke:
Søknaden må beskrive søker og søkers aktiviteter, prosjektet det søkes støtte til, og den må inneholde et spesifisert budsjett. Navn på aktuelle instruktører skal oppgis.

Søknadsfrist:15.12.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema
Retningslinjer
Kriterier

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Norsk musikkråd
Postadresse:Postboks 4651 Sofienberg
0506 Oslo
Telefon:22 00 56 00
Faks:22 00 56 01
E-post:komp@musikk.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Norsk musikkråd

Legatet tilhører disse kategoriene:
Kulturstipend >Musikk >Folkemusikk
Kulturstipend >Musikk >Jazz
Kulturstipend >Musikk >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke