forsiden

 

Kristiania Brødfabrik A/S`s legat for næringsmiddelforskning ved Universitetet i Oslo

Legat-id:4447

Formål:
å anvende de disponible rentemidler etter styrets bestemmelse til fri vitenskapelig forskning på næringsmiddelhygienens område i tilknytning til Hygienisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Hovedtekst:
Forskning vedrørende brød og cerealier skal i særlig grad tilgodeses. Rentemidlene skal brukes så vel til lønn til hel- eller deltidsforskning over emner nevnt i første ledd, som til stipendier i form av bidrag til bestemte forskningsprosjekter, til anskaffelse av utstyr og andre vitenskapelige hjelpemidler for utførelse av slike undersøkelser, samt til publisering av disse.

Annet:
Søknad sendes elektronisk via Unifors internettside. Det vil ikke være mulig å søke før ca 1-1,5 mnd før søknadssfristens utløp.

Betingelser for å søke:
Gjelder for søkere tilknyttet det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitetet i Oslo
Postadresse:Boks 1131 Blinderen
0317 Oslo

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
UNIFOR - UiO

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studiested >Oslo >Universitetet i Oslo

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke