forsiden

 

Ole Tuseth, Gunnar og Kristine Tuseth’s legat

Legat-id:4331

Formål:
yte støtte til verdige trengende i Selbu

Hovedtekst:
Til verdige trengende i Selbu, der ikke nyter offentlig understøttelse. Opprettet 1948. Grunnkapital kr. 13.043,90

Søknadsfrist:15.11.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Selbu kommune
Postadresse:Gjelbakken 15
7580 Selbu
Telefon:73 81 67 00
Faks:73 81 67 10
E-post:postmottak@selbu.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Selbu kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke