forsiden

 

Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918 (Kølafondet)

Legat-id:4319

Formål:
å tildele premiering til sjøfolk for lang og god innsats

Hovedtekst:
Premien fra sjømannsfondet kan søkes av norske sjøfolk som fyller 62 år før 1. juli i søknadsåret, og som har en samlet fartstid på minst 30 år med registreringspliktige norske skip over 200 bruttotonn.

Søknadsskjema kan lastes ned fra linken nedenfor. Det kan også fåes ved henvendelse til distriktets rederiforening, sjømannsforening eller enkelte NAV-kontorer.

Premien er skattepliktig. Søkerne må legge ved kopi av skattekortet for søknadsåret. Søknad må derfor ikke sendes inn før i januar.

Nye søkere vil få utbetalt et engangsbeløp på kr. 8.000,-. Premien utbetales i juni.

Søknadsfrist:01.03.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema
Kvalifikasjonskrav ved utdeling av premie

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Norges Rederforbunds Sjømannsfond av 1918
Postadresse:Postboks 1452 Vika
0116 Oslo
Telefon:22 40 15 00
Faks:22 40 15 15
E-post:post@rederi.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Norges Rederiforbund

Legatet tilhører disse kategoriene:
Sosiale Stipend >Eldre >Sjømenn

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke