forsiden

 

Generalkonsul Adolf Øiens kapitalfond

Legat-id:4169

Formål:
å arbeide for fremme av næringsutvikling i Trondheim og omegn.

Beskrivelse:
Fondet kan i denne forbindelse stille egenkapital og/eller fremmedkapital til rådighet. Stiftelsen kan støtte enkeltprosjekt, fond samt nettverksarenaer. Stiftelsen kan årlig dele ut etablererstipend til nystartet virksomhet, som bidrag til videreutvikling av forretningsideer.

Hovedtekst:
Adolf Øiens Fond forvalter arven etter en av Trondheim store forretningsmenn. Adolf F. Øien og hans kone Karen døde begge i 1918, og etterlot gjennom sitt testament store deler av sin arv til opprettelse av 5 stiftelser. Stiftelsene skal ivareta formål innen høyere økonomisk utdannelse, næringsutvikling og tiltak til religiøse, kulturelle og allmennyttige formål – alt innenfor Trondheim by. Stiftelsene har felles forvaltning og daglig leder, og har pr i dag en samlet forvaltningskapital på ca MNOK 375.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Daglig leder Siri Merethe Rønning
Postadresse:c/o Kontorfellesskapet O23
Osloveien 23
7017 Trondheim
Mobil:982 47 975
E-post:firmapost@adolf.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Adolf Øiens fond

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Virksomhetsetablering >Private Støtteordninger >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke