forsiden

 

Hanna og Peter Andreas Morells legat

Legat-id:4073

Formål:
å yte støtte til trengende og/eller personer som trenger støtte i sitt yrke eller sin utdannelse.

Hovedtekst:
Legatporsjoner til trengende og personer som trenger støtte til sin utdannelse etter videregående (heltidsstuderende) bosatt i Grefsen menighet.

Skriftelige søknader må være mottatt av legatstyrets formann: Advokat Trond Bjøralt Kiserud innen tidsfristen.

Annet:
For de som søker støtte til utdannelse må det vedlegges kopi av semesterkort for høsten 20xx samt oppdatert bostedsattest fra Folkeregisteret. Som student får man maksimalt 5 utdelinger. For søkere med sosialt grunnlag er det nødvendig med dokumentasjon, herunder oppdatert bostedsattest og ligningsattest. Hvis noe dokumentasjon ikke er vedlagt søknaden innen fristen, avslås denne.

Kontonummer må oppgis i søknaden

Søknadsfrist:Se annonse i Talefoten Menighetsblad

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Adv. Trond B. Kiserud
Postadresse:Pb. 6917, St. Olavs plass
0130 Oslo
Telefon:22 98 99 40
Faks:22 98 99 59
E-post:kiserud@advtt.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Adv. Trond B. Kiserud

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Oslo >Oslo

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke