forsiden

 

Norsk Jazzforums støtteordninger

Legat-id:4024

Formål:
å dele ut støtteordninger innen jazz.

Hovedtekst:
* Ad hoc midler i tre kategorier: musikere, storband og arrangører. Det kan søkes om toppfinansiering til prosjekter av ulike slag (konserter, turneer, seminarer etc.)

* Frifond: Alle våre medlemmer som ønsker å iverksette lokale tiltak, hvor målgruppen for tiltaket er barn og unge under 26 år, kan søke Frifond-midler. Se nærmere beskrivelse av ordningen på www.frifond.no.

*Musiker- og bandstipend: Musikermedlemmer kan søke fordypingsstipend for enkeltmusikere eller øvingsstipend for band. (gjelder ikke studentmedlemmer). Søknadsskjema distribueres automatisk til medlemmene.

Annet:
Søknadsskjema kan hentes på www.jazzforum.no

Betingelser for å søke:
Alle støtteordningene krever medlemskap i Norsk jazzforum.

Hvis man ikke er medlem i Norsk Jazzforum vil søknaden IKKE bli behandlet og heller ikke returnert. Vennligst ta kontakt med Norsk Jazzforum før du sender inn søknad.

Søknadsfrist:Ingen søknadsfrist

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Norsk Jazzforum
Postadresse:Postboks 440, Sentrum
Kirkegt. 20
0103 Oslo
Telefon:23 35 81 80
Faks:23 35 81 81
E-post:norsk@jazzforum.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Norsk Jazzforum

Legatet tilhører disse kategoriene:
Kulturstipend >Musikk >Jazz

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke