forsiden

 

Norsk folkemusikkfond

Legat-id:4023

Formål:
å yte stipend / tilskudd til folkemusikarar

Hovedtekst:
Landslaget for Spelemenn og NRK som går inn med pengar til dette fondet. Det blir lyst ut til 1 årlig tildeling, vanlegvis i april/mai.

Løyvingar frå fondet kan bli gitt til enkeltpersonar, grupper, spel- og dansarlag, institusjonar o.l. Slike tiltak blir prioritert:

-Stipend til enkeltpersonar eller grupper med særleg gode føresetnader for å tileigne seg og føre vidare tradisjonsstoff innan dei eldste folkemusikk- og danseformene som det er tradisjon for i kvart distrikt – og som står svakt eller er i fare for å kome bort.
-Tilskott til utgjevingar (fonogram, notar etc.) av særskilt verdifullt folkemusikkstoff.

Søknadene skal sendast på spesielt utarbeidde skjema, og det skal lagast ein rapport om kva stipenda har vorte nytta til. Ein reknar med at tildeling av stipend er innberetningspliktig til skattemyndigheitene.

Søknadsfrist:ved utlysing 1 gang pr år, vanligvis rundt 1. mai

Dokumenter:
Søknadsskjema
Rapportskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Landslaget for Spelemenn
Kontaktperson:Magnar Sundt
Postadresse:Kirkegt. 20
Boks 440 Sentrum
0103 Oslo
Telefon:22 00 50 20
Mobil:950 45 647
Faks:22 00 50 21
E-post:lfs@folkemusikk.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Landslaget for Spelemenn

Legatet tilhører disse kategoriene:
Kulturstipend >Musikk >Folkemusikk

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke