forsiden

 

Edvard O. og Anna Dahls legat og lærerinne Olaug Sæteraas legat

Legat-id:3946

Formål:
å yte støtte til evnerik og ubemidlet ungdom av Sliper og Langaune skolekrets i Mosvik kommune til videre utdannelse

Hovedtekst:
Disse to legatene ble bestemt sammenslått i møtet i Legatstyret den 26.06.02.

Ordføreren er ansvarlig for utarbeiding av forslag til nye vedtekter. De skal først behandles i Legatstyret og deretter godkjennes av Fylkesmannen..

En hvet foreløpig ikke hvor lang tid dette tar, men håper det er iorden til høsten, og at en da kan foreta en tildeling for 2003. Informasjon om nye vedtekter og søknadsfrist vil komme når det er iorden.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Mosvik kommune,
Kontaktperson:v/Ordføreren
7690 Mosvik
Telefon:74 06 46 00
Faks:74 06 48 44
E-post:postmottak@mosvik.kommune.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Mosvik kommune

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Nord-Trøndelag >Mosvik

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke