forsiden

 

Forsbergs og Aulies legat

Legat-id:3823

Formål:
å utdele stipend til yngre malere, musikere (ikke sanger) og nevrologer.

Hovedtekst:
Stipend, p.t. NOK 150.000, utdeles til en maler, en musiker(ikke sanger) og en nevrolog, fortrinnsvis til søkere under 40 år

Annet:
Det er ikke utarbeidet søknadsskjema for dette legatet. Søkere må sende inn brev vedlagt CV og relevant informasjon. For malersøknader kan det vedlegges inntil 10 fotos og for musikersøknader en CD med søkerens musikk

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Wikborg Rein
Kontaktperson:Advokat Torleif P. Dahl
Postadresse:Boks 1513 Vika
0117 Oslo
Telefon:22 82 75 00
Faks:22 82 75 01
E-post:info@forsbergaulieslegat.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Wikborg Rein

Legatet tilhører disse kategoriene:
Kulturstipend >Musikk >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke