forsiden

 

Sat Sapienti

Legat-id:3797

Formål:
yte gaver/bidrag til forskning som fremmer kjennskap til forståelsen av det industrielle miljøs betydning i bedriftene i Norge. Yte bidrag eller gaver til vedlikehold/forbedring av historiske minnesmerker i Norge. Også bidrag til offentlige museer, huanit

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Wiersholm, Mellbye og Bye, Adv. Erling Lind
Postadresse:Boks 1400 Vika
0115 Oslo
Telefon:21 02 10 00
Faks:21 02 10 01
E-post:mail@wiersholm.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Wiersholm, Mellbye og Bye

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke