forsiden

 

Sat Sapienti

Legat-id:3797

Formål:
yte gaver/bidrag til forskning som fremmer kjennskap til forståelsen av det industrielle miljøs betydning i bedriftene i Norge. Yte bidrag eller gaver til vedlikehold/forbedring av historiske minnesmerker i Norge. Også bidrag til offentlige museer, huanit

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Ro Sommernes Advokatfirma DA
Kontaktperson:Erling Lind
Postadresse:Postboks 1983 Vika
0125 Oslo
Telefon:23 00 234 40
E-post:erling.lind@rosom.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Ro Sommernes Advokatfirma DA

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke