forsiden

 

Per Risteigens legat

Legat-id:3777

Formål:
å yte støtte til psykiatrisk forskning, herunder patofysiologiske undersøkelser

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Oslo og Akershus Eiendomsforvaltning AS
Kontaktperson:Kate-Gry Bache Larsen
Postadresse:Postboks 234
1309 Rud
Telefon:24 02 22 40

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Oslo og Akershus Eiendomsforvaltning AS

Legatet tilhører disse kategoriene:
Forskningsstipend >Helse >Psykiatri

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke