forsiden

 

Carl Johan Storetvedts legat

Legat-id:3757

Formål:
Legatet vert delt ut til arbeidssame og dyktige studentar ved Universitetet i Bergen.

Beskrivelse:
Behandling av søknadene skjer i et innstillingsråd som er sammensatt av faglig ansatte og studentrepresentanter. Utdeling skjer i Det akademiske kollegium etter innstilling fra dette rådet.

Hovedtekst:
Legatet er for vidarekomne studentar, dvs. studentar på hovudfagsnivå og dr.grads- studentar, som har synt innsatsvilje og rimeleg studie- progresjon. Etterkommarar av testators foreldre har førerett til og med 4. ledd. Stipend kan berre tildelast same person ein gong.

Annet:
Utdeling skjer ca. 8. mars

Ytterligere informasjon kan fåes ved henvendelse Studentkontoret.

Søknadsfrist:01.12.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitet i Bergen
Kontaktperson:Studentkontoret v/Mariann Nyland
Postadresse:Universitet i Bergen
Postboks 7800
5020 Bergen
Telefon:55 58 88 48/49
E-post:Mariann.Nyland@stud.uib.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Universitet i Bergen

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studiested >Hordaland >Universitetet i Bergen

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke