forsiden

 

Ole Bulls fond

Legat-id:3671

Formål:
å gi støtte til unge musikere og skuespillere som har sitt virke i Bergensområdet.

Hovedtekst:
På tonekunstneren Ole Bulls fødselsdag 5. februar 2018 kan det deles ut stipend til:
- yngre musikere og skuespillere
- bygdeungdom under musikkopplæring

Annet:
Tidligere Rasmus og Agnes Pettersons fond er nå en del av Ole Bulls Fond

Betingelser for å søke:
Søkerne må fortrinnsvis holde til på Vestlandet, og støtte kan gis som individuelle stipend eller til kursvirksomhet. Søknader, som må inkludere budsjett og opplysninger om alle tidligere mottatte stipend.

Fondet har eget søknadsskjema som bør benyttes. Skjemaet er tilgjengelig på BFO’s kontor i Grieghallen, Den Nationale Scene, Griegakademiet, Ole Bull Akademiet og hos fondets forretningsfører.

Søknadsfrist:05.01.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Ole Bulls fond
Kontaktperson:Tore Ludvig Olsen
Postadresse:Storhaugen 23
5009 Bergen
Telefon:55 18 44 05
E-post:toreludvigolsen@gmail.com

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Ole Bulls fond

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Hordaland >Bergen
Kulturstipend >Musikk >Utlandet
Kulturstipend >Drama >Scenekunst

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke