forsiden

 

H. Westfal-Larsen og hustru Anna Westfal-Larsens Almennyttige fond

Legat-id:3258

Formål:
å gi støtte til fremme av saker som er til beste for Bergen bys almenne vel og kulturelle liv.

Søknadsfrist:15.11.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:H. Westfal-Larsens Almennyttige fond
Postadresse:Boks 1192 Sentrum
5811 Bergen
Telefon:55 30 34 00
Faks:55 30 34 05
E-post:post@wlco.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
H. Westfal-Larsens Almennyttige fond

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Hordaland >Bergen
Sosiale Stipend >Foreninger >Velforeninger

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke