forsiden

 

Det Norske Komponistfond

Legat-id:3177

Formål:
å yte støtte til fremme av norske komposisjoner

Hovedtekst:
Finansiering av bestillingsverk.

Søknaden skal normalt komme fra organissasjoner, fremføringsinstutisjoner eller ensembler som gir offentlige konserter.

Det gis ikke støtte til skoler, organissasjoner o.l., som har kommunal støtte.

Annet:
Søknadsfrist: 1. mars og 1. oktober

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Det Norske Komponistfond
Kontaktperson:v/Daglig leder Heidi Nes Bakken
Postadresse:Grev Wedels plass 1
0151 Oslo
Telefon:23 31 06 10
Faks:23 31 06 20
E-post:dnkf@musikkfondene.no

Legatets hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Musikk
Kulturstipend >Musikk >Utlandet
Kulturstipend >Musikk >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke