forsiden

 

Komponistenes Vederlagsfond

Legat-id:3148

Formål:
Komponistenes Vederlagsfond er komponistenes eget fond, finansiert gjennom bibliotek/kopieringsvederlag og andre felles vederlag fra Staten til komponistene.

Hovedtekst:
I tillegg til å gi tilskudd til aktive komponister gis det også tilskudd til organisasjoner hvis hovedformål er å arbeide for fremme av samtidsmusikk.

Søknad skrives på eget skjema som fås ved henvendelse til fondet.

Søknadsfrist:01.02.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Komponistenes Vederlagsfond
Postadresse:Grev Wedels plass 1
0151 Oslo
Telefon:23 31 06 10
Mobil:91 32 81 17
E-post:kvf@musikkfondene.no

Legatets hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Kulturstipend >Musikk >Komposisjon

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke