forsiden

 

Ånun Lund Rej Stiftelse

Legat-id:2811

Formål:
å stimulere barn barn til å gjøre bruk av og utvikle sine skapende evner, samt å fremme positive holdninger til grunnleggende verdier som toleranse og respekt for alle mennesker og alt liv

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Vassbotn Skole
Kontaktperson:v/Karin Solerød Sørensen
Postadresse:Boks 510
1411 Kolbotn
Telefon:66 81 30 00
Faks:66 81 30 20

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Akershus >Oppegård
Kulturstipend >Musikk >Klassisk
Kulturstipend >Kunst >Tegning

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke