forsiden

 

Lydia og Harald Lyches fond

Legat-id:2803

Formål:
å dele ut gaver til almennyttige formål.

Beskrivelse:
Lydia og Harald Lyches Fond kan gi støtte til:
- Sosiale og kulturelle institusjoner og virksomheter (sykehjem, teater, museer, kirker, musikkorps, etc.
- Forskningsprosjekter og frivillige organisasjoner (Røde Kors, speiderbevegelsen, ungdomsarbeid, etc.)
- OBS! Det gis ikke støtte til drift.

Hovedtekst:
Også til opprettelse av almennyttige institusjoner

Annet:
Årlige utbetalinger nkr 2.000.000

Betingelser for å søke:
Kun søkere fra Drammen og omegn som bruker egne søknadsskjemaer.

Søknadsfrist:15.09.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce
Kontaktperson:John Erik Nilsen
Postadresse:Bragernes Torg 13
3001 Drammen
Telefon:32 26 42 10
E-post:post@nfdr.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Buskerud >Drammen

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke