forsiden

 

Serina og Ola Brås legat

Legat-id:2759

Formål:
å hjelpe ungdom fra Nord-Trøndelag til utdanning til læreryrket eller et praktisk yrke.

Beskrivelse:
Legatet ble opprettet i 1935. Siden 1972 er det utbetalt 105.000 NOK i stipendier.

Hovedtekst:
Legatet skal yte økonomisk støtte til ungdom fra Nord-Trøndelag som utdanner seg til læreryrket eller et praktisk yrke.

Stipend blir utdelt hvis beløpet til utdeling er over 5.000 NOK. Hvis beløpet er mindre blir det avsatt til neste år. Stipendiet blir utlyst.

Det er ikke nødvendig med eget søknadsskjema.

Annet:
Søknaden med ligningsattest for siste år, bekreftede kopier av vitnemål og bekreftelse for nåværende utdanning legges ved søknaden.

Betingelser for å søke:
Ungdom fra Nord-Trøndelag til utdanning innen læreryrket eller et praktisk yrke.

Søknadsfrist:10.01.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, utdanningsavd.
Kontaktperson:Asbjørg Rønning
7734 Steinkjer
Telefon:74 16 83 76
Faks:74 16 83 69
E-post:aro@fm-nt.stat.no

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Nord-Trøndelag >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke