forsiden

 

Lærlingefondet for håndverk og industri

Legat-id:2631

Formål:
å gi individuelle tilskudd til lærlinger knyttet til Oslo Håndverk- og Industriforening.

Hovedtekst:
Se legatets hjemmesider for mer utdypende informasjon.

Betingelser for å søke:
Det kan gis inntil 2000,- per måned i inntil 12 måneder.

Et av kriteriene for å få tildelt støtte, er at nettolønn (lønn etter skatt) per måned ikke overstiger kr. 8.000,-.

Søknadsfrist:01.03.20xx & 01.09.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Postadresse:Tollbugaten 3
0152 Oslo
Telefon:22 36 55 00
E-post:Larlingefondet@bymisjon.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Organisasjonens hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Håndverk/husflid >Håndverk
Studie / fagområde >Håndverk/husflid >Industrifag

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke