forsiden

 

Dr. Alexander Malthes legat til beste for yngre leger

Legat-id:2594

Formål:
å gi støtte til videre utdanning av lovende eller fremragende yngre norske leger i indremedisin eller beslektede grener.

Hovedtekst:
Videre utdanning av lovende eller fremragende yngre norske leger i indremedisin eller beslektede grener, eller til støtte av vitenskapelig arbeid innenfor dette. Det kan enten deles ut 1 – én - porsjon á kr. 100.000,-, eller beløpet kan deles på flere, dersom legatstyret finner dette rimelig. Nærmere opplysninger fås ved henvednelse til legatstyrets formann

Annet:
Søknad sendes elektronisk til Det norske medicinske Selskab

Betingelser for å søke:
Søkere som er leger under 40 år og i løpet av de siste tre år har tatt doktorgrad med et indremedisinsk eller beslektet emne ved et norsk universitet, vil ha fortrinn ved vurderingen.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Hadeland Regnskap
Kontaktperson:Prof. Øivind Larsen
Postadresse:Boks 1130 Blindern
0318 Oslo
Telefon:22 85 50 50
Mobil:415 415 34
E-post:astrid@dnms.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Det norske medicinske Selskab

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Helse >Helse
Studie / fagområde >Helse >Medisin

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke