forsiden

 

Lucy Høeghs Stiftelse

Legat-id:2532

Formål:
å yte bidrag til kulturelle formål.

Hovedtekst:
Det gis ikke støtte til studier eller videreutdannelse hverken innenlands eller utenlands. Styret tar selv initiativ til utdeling.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Höegh Capital Partners
Kontaktperson:Hans Petter Ødegård
Postadresse:Boks 2416 Solli
0201 Oslo
Telefon:22 12 28 00
Faks:22 55 22 76
E-post:lucy.hoegh.stiftelse@hoeghcapital.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Höegh Capital Partners

Legatet tilhører disse kategoriene:

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke