forsiden

 

Professor Jan A. Christensens Minnefond

Legat-id:2452

Formål:
å støtte studenter ved Universitetet i Bergen som er dyktige amatørmusikere og som ønsker å utvikle sine egenskaper på et eller flere orkesterinstrumenter.

Hovedtekst:
Frå Professor Jan A. Christensens minnefond er det til utdeling kr. 3.000,-. Studentar ved Universitetet i Bergen, som er dyktige amatørmusikarar, kan søkje. Det vært stilt som krav at søkarane spiller eit orkesterinstrument, som dei ønskjer å utvikle vidare, og at det ikkje tas sikte på ein profesjonell musikarkarriere.

Søknadsfrist:01.12.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitet i Bergen
Kontaktperson:Personal- og økonomiavdelingen v/Fondsforvaltningen
Postadresse:Postboks 7800
5020 Bergen

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Universitetet i Bergen

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studiested >Hordaland >Universitetet i Bergen
Kulturstipend >Musikk >Orkester

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke