forsiden

 

"Norsk Oxford - stipendium ved Wadham College" eller "Norway Scholarship

Legat-id:2166

Formål:
å yte støtte til studier ved Universitetet i Oxford (Wadham College) for student eller tidligere student ved Universitetet i Oslo

Hovedtekst:
Stipendium blir hvert år å utdele til en student ved Universitetet i Oslo eller til en fra dette utgått yngre kandidat. Stipendiet forutsettes så vidt mulig å dekke samtlige omkostninger forbundet med opphold gjennom ett akademisk år (tre terminer) ved Wadham College, heri inkludert avgifter til Wadham College og til Oxford University (inkludert laboratorieutgifter for de studier hvor dette er aktuelt), videre dekning av opphold i Storbritannia i to av periodene mellom universitetets undervisningsterminer, en reise tur/retur Norge/Storbritannia, samt et rimelig beløp for ekstra løpende utgifter

Annet:
Søknad sendes elektronisk via Unifors internettside. Det vil ikke være mulig å søke før ca 1-1,5 mnd før søknadssfristens utløp

Betingelser for å søke:
Søker må være student eller tidligere student ved Universitetet i Oslo

Søknadsfrist:10.10.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Universitetet i Oslo
Postadresse:Boks 1131 Blinderen
0317 Oslo

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
UNIFOR - UiO

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studiested >Oslo >Universitetet i Oslo
Utenlandsstudier >Storbritannia >Udefinert

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke