forsiden

 

Ingerid, Synnøve og Elias Fegerstens stiftelse for norske komponister og utøvende musikere

Legat-id:2107

Formål:
å yte økonomisk støtte til komponister og utøvende musikere som er norske statsborgere

Beskrivelse:
Utdeling 1. november annethvert år, i år som slutter med partall, f.eks 2004, 2006 osv.

Hovedtekst:
Stiftelsen deler ut to-årige arbeidsstipend på kr. 70.000,- pr. år samt flere 1- årige på kr. 50.000,- og kr. 25.000,-.

Søker må være fylt 20 år og norsk statsborger. Komponister må vedlegge dokumentasjon i form av CD eller kasetter.

Annet:
Det er nødvendig med eget søknadsskjema.

Grunnkapital NOK 12 mill. Utbetaling varierer.

Betingelser for å søke:
Være norsk statsborger.

Søknadsfrist:01.09.20xx (år som slutter med partall. F.eks 2016, 2018 osv)

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:UNIFOR
E-post:unifor@unifor.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
UNIFOR - UiO

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Musikk
Kulturstipend >Musikk >Udefinert eller flere
Kulturstipend >Musikk >Komposisjon

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke