forsiden

 

BPs bostipend

Legat-id:2095

Formål:
å gi stipend gis til musikkstudenter ved Avd. for kunstfag- både klassisk og jazz i grunnutd.

Annet:
Det er årlige utbetalinger.

Betingelser for å søke:
Søker må ha tilknytning til Avd. for kunstfag

Søknadsfrist:varierer fra år til år

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Høgskolen i Stavanger, avd. for kunstfag
Kontaktperson:Tore Bjørn Hatleskog
Postadresse:P. boks 8002
4068 Stavanger
Telefon:51 83 40 03
Faks:51 83 40 50
E-post:torebjorn.hatleskog@kf.his.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Høgskolen i Stavanger

Legatet tilhører disse kategoriene:
Kulturstipend >Musikk >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke