forsiden

 

Tekstforfatterfondet

Legat-id:2093

Formål:
Fondet fordeler kopierings- og bibliotekvederlag.

Hovedtekst:
De som kan søke stipend er fofrattere av trykte utgitte tekster til musikk. Stipend kan søkes i følgende kategorier:

1)Støtte til aktive tekstforfattere, herunder reise- og arbeidsstipend (normalt ikke til utdanning, skriving av enkelte verk eller realisering av prosjekt som ikke er bestilt fra annet hold, anskaffelse av utstyr som er direkte knyttet til tekstforfatteres virksomhet.

2)Understøttelse av eldre tekstforrattere og etterlatte.

3) Tilskudd til organisasjoner hvis formål er å arbeide for fremme av tekster til musikk

4) Støtte til aktiv kulturvirksomhet på området

Søknaden skrives på eget skjema som fås hos Tekstforfatterfondet

Søknadsfrist:01.04.xx & 01.11.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Tekstforfatterfondet
Postadresse:Grev Wedels plass 1
0151 Oslo
Telefon:23 31 06 10
Faks:23 31 06 20
E-post:tff@musikkfondene.no

Legatets hjemmesider

Legatet tilhører disse kategoriene:
Kulturstipend >Musikk >Komposisjon

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke