forsiden

 

Peder Smedvigs Stipendiefond

Legat-id:2042

Formål:
å yte bistand til videreutdannelse i utlandet etter endt universitetsutdannelse i Norge eller utlandet, for høyt kvalifisert ungdom, innenfor fagkretsen økonimiledelse.

Hovedtekst:
Under forutsetning av at det melder seg kvalifiserte søkere, vil Peder Smedvigs Stipendiefond i året dele ut et antall stipendier av størrelse inntil 100.000 NOK

Det forutsettes at videreutdannelsen tar sikte på å oppnå Master Degree, PhD eller tilsvarende nivå. Stipendium ytes kun til heltidsstudier som fører frem til avsluttende eksamen.

Annet:
Søknaden må inneholde følgende opplysning:
- Søkers navn
- Fødselsår / dato og bopel
- Utdanning
- Praksis
- Tillitsverv
- Redegjørelse for studieplan og motivering for å studere
- Budsjett for studieperioden
- Hvilket universitet søkeren tar sikte på å søke opptak ved.

Søknadene skal vedlegges relevante attester og vitnemål. Dersom attester og vitnemål ønskes returnert bes dette opplyst.

Søknadene vil bli behandler 15 juni.

Betingelser for å søke:
- Stipendiatene må bo i vedkommende utland i studietiden
- Søkere fra Stavanger / Rogaland har preferanse.

Søknadsfrist:15.05.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Kluge Advokatfirma DA
Postadresse:Postboks 277
4066 Stavanger
Telefon:51 95 83 00
Faks:51 95 83 01
E-post:stavanger@kluge.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Kluge Advokatfirma DA

Legatet tilhører disse kategoriene:
Utenlandsstudier >Udefinert eller flere >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke