forsiden

 

H.K.H. Prinsesse Märtha Louises fond

Legat-id:1998

Formål:
å yte hjelp til funksjonshemmede barn i Norge under 16 år.

Beskrivelse:
H.K.H. Prinsesse Märtha Louises fond ble opprettet 15. desember 1972.

Hovedtekst:
Tildeling fra fondet skal gå til tiltak i regi av organisasjoner og institusjoner og komme flest mulig funksjonshemmede til gode. Bidrag ytes ikke til enkeltpersoner. Det legges vekt på at de midler som deles ut, kommer barn direkte til gode og ikke brukes til dekning av vanlige driftsutgifter. Det tas sikte på å dekke behov som det ikke er en oppgave for stat og kommune å bevilge midler til. Pengene øremerkes derfor tiltak som kan gi barn glede i deres daglige tilværelse.

Annet:
Det er et eget søknadsskjema som må fylles ut.

Årlige utbetalinger varierer med avkastningen men ligger normalt i størrelsesorden nkr 300.000 - 500.000.

Betingelser for å søke:
Funksjonshemmede under 16 år i Norge

Søknadsfrist:01.08.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema
Statutter 1
Statutter 2

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Det Kongelige slott
Kontaktperson:Kansellisjef Egil Vindorum
Postadresse:Det kongelige slott
Drammensveien 1
0010 Oslo
Telefon:22 04 88 04
Mobil:917 74 141
Faks:22 04 87 90
E-post:egil.vindorum@slottet.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Det Kongelige slott

Legatet tilhører disse kategoriene:
Sosiale Stipend >Blinde/døve/handicappede >Bevegelseshemmede

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke