forsiden

 

MIC/UDs reisestøtte - musikk Reisestøtte til profesjonelle musikeres konserter i utlandet.

Legat-id:1861

Formål:
å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet.

Hovedtekst:
Konsertene kan være enkeltstående begivenheter, turnéer eller festivalbesøk i alle land. Ordningen omfatter alle sjangere.

Det gis ikke støtte til arrangementer som allerede har funnet sted. Søknadene vil bli vurdert av støtteordningens fagutvalg.

Offentliggjøring:
Søkerne som blir innvilget støtte offentliggjøres på Stikk.no sine hjemmesider.

Betingelser for å søke:
Se "retningslinjer" for støtteordningen (egen link).

Søknadsfrist:Se

Dokumenter:
Søknadsskjema
Retningslinjer

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:MIC Norsk musikkinformasjon
Postadresse:Postboks 2674 Solli
0203 Oslo
Telefon:23 27 63 00
Faks:23 27 63 01
E-post:reisestotte@mic.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
MIC Norsk musikkinformasjon

Legatet tilhører disse kategoriene:
Kulturstipend >Musikk >Utlandet

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke