forsiden

 

Josef og Haldis Andresens Legat

Legat-id:1808

Formål:
å stille legatets avkastning til disposisjon for forskning med å forebygge og behandle psykiske lidelser og til beste for ubemidlede unge mennesker med psykiske lidelser

Hovedtekst:
Legatets avkastning stiles til disposisjon for forskning med formål å forebygge og behandle psykiske lidelser og til beste for ubemidlede unge mennesker med psykiske lidelser.

Stipendier til forskning
Legatets avkastning skal bl.a. stilles til disposisjon for forskning, fortrinnsvis klinisk psykiatrisk forskning, med formål å forebygge og behandle psykiske lidelser.

Stipendier til ferie- og fritidsformål
Det gis stipendier til ubemidlede unge med psykiske lidelser, fortrinnsvis ungdom som behandles ved Blakstad sykehus. Legatmidlene skal benyttes til ferie, reiser, fritidsaktiviteter o.l. som ikke dekkes av det offentlige.

Søknadsfrist:31.08.20xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:RK Accounting AS
Kontaktperson:Karin Merete Reinkind
Postadresse:Strøket 9
1383 Asker
Telefon:23 37 39 80
E-post:karin@rka.as

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Økonomibedriften AS

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Akershus >Bærum
Forskningsstipend >Helse >Psykiatri

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke