forsiden

 

Torstein Erbos Gavefond

Legat-id:1206

Formål:
å dele ut til almennnyttige formål, herunder støtte til forskning, kunst og vitenskap i Sør-Trøndelag.

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Bjerkan Stav Advokatfirma AS
Kontaktperson:Advokat Ole Magnus Tronshart
Postadresse:Postboks 8809
Nedre Elvehavn
7481 Trondheim
Telefon:73 80 22 80
E-post:firmapost@bjerkan-stav.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Bjerkan Stav Advokatfirma AS

Legatet tilhører disse kategoriene:
Geografisk Betinget >Sør-Trøndelag >Udefinert eller flere

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke