forsiden

 

Sine Butenschøns fond

Legat-id:1099

Formål:
å dele ut stipend til personer som arbeider for fremme og utbredelse av klassisk musikk, f.eks. gjennom forskning, studier, undervisning eller personlig utøvelse o.l.

Hovedtekst:
Det forutsettes at vedkommende stipendiat har økonomiske problemer med å fullføre sine studier eller arbeider, eller har problemer med å skaffe seg fornyelse og inspirasjon til videre utvikling.Styret kan også under helt spesielle forhold dele ut midler til andre økonomisk vanskeligstilte personer bosatt i Norge.

Annet:
Det er nødvendig med eget søknadsskjema som kan fås ved henvendelse til HEBA- forvaltning as.

I søknaden må følgende opplysninger inngå:
a)Beskrivelse av formålet med stipendiet og hvordan det tenkes realisert.
b)Budsjett.
c)CV med opplysninger om søkerens utdannelse og tidligere kunstnerisk virksomhet.
d)Dokumentasjon av utdannelse og kunstnerisk virksomhet.
e)Attester.
f)Redegjørelse for søkerens økonomiske situasjon.
g)Opplysninger om søkeren har mottatt stipendier eller støtte til samme formål fra andre.
h)Bankkonto for innbetaling av stipend.
i)Søknader med vedlagt musikk CD vil prioriteres.

Betingelser for å søke:
Søkere med sangrelaterte interesser vil bli prioritert.

Søknadsfrist:30.04.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Sine Butenschøns fond
Kontaktperson:Boligbyggelaget USBL
Postadresse:Postboks 8944 Youngstorget
0028 Oslo
Mobil:906 90 518
E-post:Naima.gulbrandsen@usbl.no

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Boligbyggelaget USBL

Legatet tilhører disse kategoriene:
Kulturstipend >Musikk >Klassisk

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke