forsiden

 

Lundbeck stipendet

Legat-id:1077

Formål:
Å støtte psykiatrisk forskning og utviklingsarbeid

Hovedtekst:
I 1998 ble stipendet opprettet i forbindelse med H.Lundbeck AS 50 års jubileum i Norge.

Innstillingen på hvem som mottar Lundbeckstipend for hvert år blir gitt av styret i NPF (Norsk Psykiatrisk Forening).

Stipendet vil bli utdelt på Lundbeck Symposiet i januar

Kr 250 00,- er det totale stipendbeløpet, som deles ut i januar på det årlige Lundbeck symposiet i Oslo. Statuttene for stipendutdeling er fra år 2002 endret, slik at det i år blir delt ut et hovedstipendet på kr. 100 000,- resten fordeles på mindre stipendier.

Hensikten med stipendet er å støtte psykiatrisk forskning og utviklingsarbeid

Hvem kan søke?
Medlemmer av Norsk Psykiatrisk Forening eller Norsk Barne-og Ungdomspsykiatrisk Forening

Søknaden skal inneholde prosjektbeskrivelse og budsjett med overslag sendes:

H. Lundbeck AS
Postboks 361 Lysaker
1326 Lysaker
Merk: Lundbeckstipendet

Søknadsfrist:01.09.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Lundbeck Norge AS v/ Nora Møller-Hansen
Postadresse:Postboks 361 Lysaker
1326 Lysaker
Telefon:67 52 90 99
Faks:67 53 77 07
E-post:nmh@lundbeck.com

Legatet tilhører disse kategoriene:
Forskningsstipend >Helse >Psykiatri

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke