forsiden

 

Rådet for folkemusikk og folkedans'stipend

Legat-id:1014

Formål:
å gjeve stønad til mindre eingongstiltak for folkemusikk og folkedans

Hovedtekst:
Rådet for folkemusikk og folkedans vil fremja, verna og føra vidare norske folkemusikk- og folkedanstradisjonar som eit uttrykk for kulturell identitet og som berar av særeigne kvalitetar

Annet:
Det er utarbeida orientering til søkjarar

Søknadsfrist:01.05.xx & 01.12.xx

Dokumenter:
Søknadsskjema

Kontaktinformasjon:
Forretningsfører:Bjørn Aksdal
Postadresse:Rådet for folkemusikk og folkedans
Rff-sentret, Dragvoll
7491 Trondheim
Telefon:73 59 65 77
Faks:73 59 65 73
E-post:bjorn.aksdal@hf.ntnu.no

Legatets hjemmesider

Organisasjon (Stiftelse, firma, kommune, person, m.m.):
Rådet for folkemusikk og folkedans

Legatet tilhører disse kategoriene:
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Musikk
Studie / fagområde >Kunst/Kultur >Dans
Kulturstipend >Musikk >Folkemusikk
Kulturstipend >Dans >Folkedans

  

 

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke