forsiden

 

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.

Kategorier >> Forskningsstipend >> Helse >> Psykiatri

Forskningsstipend

Støtteordninger:
1. Josef og Haldis Andresens Legat
2. Lundbeck stipendet
3. Maja og John Nilsens legat
4. Per Risteigens legat
5. Solveig og Johan P. Sommers stiftelse
6. Stiftelsen Helse og Rehabilitering
7. Stiftelsen Holtet
8. Stiftelsen Sinnelaget
9. Thora og Sverre Loftshus' legat
10. Thordis og Johannes Gahrs fond til fremme av geronto- psykiatrisk forskning

 

 
 
 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke