Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg.

Tynset sogns utdanningslegat

Formål: å yte støtte til utdanning for ungdom fra Tynset kommune

Les mer

   

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.
Forskningsstipend (268)
Geografisk Betinget (986)
Kulturstipend (193)
Slektslegat (11)
Sosiale Stipend (347)
Studie / fagområde (526)
Studiested (248)
Utenlandsstudier (145)
Virksomhetsetablering (8)
Ytterligere støtteordninger (15)

 

  

 


Stavanger Arbeidsskoles legat til lærlinger og til støtte for barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter

Formål: - å gi stipend til lærlinger som i løpet av læretiden eller umiddelbart etter avlagt fagprøve vil videreutvikle seg og sitt lærefag gjennom faglige...

Les mer

Sparebankstiftelsen SR-Bank

Formål: å disponere overskuddet i tråd med sparebanktradisjoner og dele ut gaver til allmennyttige formål i regionene Agder, Rogaland og Hordaland.

Les mer


De 10 mest viste støtteordningene:
1. Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond
2. Ragnhil Margrethe Øverland Skjemstads legat.
3. Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse
4. Hans Herman Horns Stiftelse.
5. Skolefrontens fond
6. Kjell Axel Liers Minnefond
7. Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyse (IDA)
8. Margit og Herman Christensens legat
9. Gunnar Sønstebys minnefond
10. Bergen bys Stifelse til økonomisk vanskeligstilte

De 10 minst viste støtteordningene:
1. Trondheim kommunes kulturlegat - tilskudd til utstyr, anlegg og ledertrening for barne- og ungdomsorganisasjoner.
2. Kristiansand Kommunes kulturpris
3. Universitetets Oldsaksamlings jubileumsgave
4. Eva Torhilds Minnefond for medisinsk forskning
5. Stordal kommunes kulturstipend
6. Vestlandske Blindeforbunds legat
7. Dr. Stanley H. Taylors fond for kardiovaskulær forskning
8. Granvin formannskapskontors stipendier - Arnfinn Rønnestad og hustrus legat
9. Karen Marie Partapoulis legat
10. Stokke sparebanks 100-års jubileumsfond

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke