Legatsiden.no har en omfattende oversikt over støtteordninger i Norge. Her finner du informasjon om støtteordninger, søknadsskjema, linker og annen relevant informasjon. Bruk søkefunksjonene for å finne den støtteordningen som passer for deg.

Lilly og Jacob Jacobsens legat

Formål: å yte støtte til blinde bosatt i Stavanger for å bedre den daglige livskvaliteten

Les mer

   

Kategorier

Støtteordningene er kategorisert etter kriteriene for å få tildelt midler.
Forskningsstipend (268)
Geografisk Betinget (986)
Kulturstipend (193)
Slektslegat (11)
Sosiale Stipend (346)
Studie / fagområde (526)
Studiested (248)
Utenlandsstudier (145)
Virksomhetsetablering (8)
Ytterligere støtteordninger (15)

 

  

 


Karmøy kommunes kulturstipend

Formål: å yte støtte til videreutdanning og kurs innen sang, muskk, idrett, kunst og kultur.

Les mer

Oslo Nye Sparebanks Fond

Formål: å stø tiltak som er til bate for innflyttarar og laga deira i Oslo og grannekommunar. Ved tiltak fondet stør, bør det verta nytta nynorsk mål.

Les mer


De 10 mest viste støtteordningene:
1. Jørgen F. Bonnevie Ringnes Minnefond
2. Skipsreder Tom Wilhelmsens stiftelse
3. Hans Herman Horns Stiftelse.
4. Skolefrontens fond
5. Ragnhil Margrethe Øverland Skjemstads legat.
6. Institutt for demokrati- og legitimitetsanalyse (IDA)
7. Nordic Guest Researchers' Scholarship Programme
8. Kjell Axel Liers Minnefond
9. Else og Peter Vogts legat
10. Gunnar Sønstebys minnefond

De 10 minst viste støtteordningene:
1. Norsk Osteoporoseforenings forskningsmidler
2. Norsk Nyremedisinsk Forenings forsknings- og utdanningsfond
3. Forskningsfondet for astma og allergi
4. Forskningsfondet for cystisk firbrose
5. Medinnovas forskningsfond
6. Parkinsonfondet - Odlaug og Petter Amundsen Gavefond
7. Norges Diabetesforbunds fond for vitenskapelig forskning
8. Alvhilde Eliassens fond for endokrinologisk forskning
9. Stiftelsen Eva Zakariassens støtte
10. Norsk Gastorenterologisk Forenings Fond

 

 

 

 

 

Copyright Legatsiden.no

alle rettigheter reservert - kopiering ikke tillatt uten skriftlig samtykke